SP8KKM

Rezultat: 42
Liczba zgł. QSO: 15 (CW: 11, SSB: 4, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 12 (80,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/02/11 16:30
2021/02/11 16:30
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP9JZT
599
599
001
001

SP9JZT
SP8KKM
599
599
001
001

4
4

2021/02/11 16:31
2021/02/11 16:30
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP3MKS
599
599
003
043

SP3MKS
SP8KKM
599
599
043
003

4
4

2021/02/11 16:31
2021/02/11 16:30
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP9PTA
599
599
002
024

SP9PTA
SP8KKM
599
599
024
002

4
4

2021/02/11 16:32
2021/02/11 16:33
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP9G
599
599
004
049

SP9G
SP8KKM
599
599
049
004

4
4

2021/02/11 16:33
2021/02/11 16:33
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP2KRS
599
599
005
010

SP2KRS
SP8KKM
599
599
010
005

4
4

2021/02/11 16:34
2021/02/11 16:34
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP8KBN
599
599
006
024

SP9KBN
SP8KKM
599
599
024
006

0
0

2021/02/11 16:35
2021/02/11 16:35
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP2KJH
599
599
007
056

SP2KJH
SP8KKM
599
599
056
007

4
4

2021/02/11 16:37
2021/02/11 16:37
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP7PKI
599
599
008
058

SP7PKI
SP8KKM
599
599
058
008

4
4

2021/02/11 16:38
2021/02/11 16:38
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SQ2DYF
599
599
009
051

SQ2DYF
SP8KKM
599
599
051
009

4
4

2021/02/11 16:39
[BRAK LOGU]
80m CW SP8KKM
SP3ZHP
599 010 SP3ZHP 599 052 0
2021/02/11 16:48
2021/02/11 16:48
80m
80m
CW
CW
SP8KKM
SP8PDE
599
599
011
069

SP8PDE
SP8KKM
599
599
069
011

4
4

2021/02/11 17:28
2021/02/11 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8KKM
SP8D
59
59
012
016

SP8D
SP8KKM
59
59
016
012

2
2

2021/02/11 17:30
2021/02/11 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8KKM
SQ9DJD
59
59
013
021

SQ9DJD
SP8KKM
59
59
021
013

2
2

2021/02/11 17:50
2021/02/11 17:46
80m
80m
PH
PH
SP8KKM
SP8M
59
59
014
042

SP8M
SP8KKM
59
59
042
014

0
0

2021/02/11 17:59
2021/02/11 17:59
80m
80m
PH
PH
SP8KKM
SP8PDE
59
59
015
117

SP8PDE
SP8KKM
59
59
117
015

2
2